Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Đảm bảo an toàn sản xuất, hoàn thành kế hoạch được giao

Thứ ba, 12/7/2022 | 09:21 GMT+7
Cùng với nỗ lực của ngành điện, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã và đang thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất điện năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Năm 2022, Công ty Nhiệt điện Thái Bình được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao sản lượng điện sản xuất là 3.542 triệu kWh. Đến hết ngày 30/6/2022, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 1.782,7 triệu kWh đạt 50,33% kế hoạch năm. Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu sản lượng điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác (như suất hao nhiệt, Hệ số khả dụng…), công tác đảm bảo ATVSLĐ, bảo vệ môi trường cũng đạt kết quả tốt.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số

Ngay từ đầu năm, toàn Công ty tập trung nỗ lực trong điều hành sản xuất, vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt huy động của điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, duy trì tốc độ tăng trưởng, áp dụng khoa học công nghệ số vào quá trình quản lý vận hành, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng quản trị sản xuất.

Các tổ máy được bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo không xảy ra tai nạn lao động trong quá trình vận hành, hoạt động; tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ dừng máy sự cố thấp hơn kế hoạch.

Công tác PCCC cũng được Công ty coi trọng, coi đây là yếu tố quan trọng trong SXKD. Tháng 6/2022 Công ty đã phối hợp với Công an Tỉnh Thái Bình thực hiện thành công buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng, nhiều phương tiện.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo mô hình số hóa và chuyển đổi số tại Công ty bước đầu đã mang lại nhiều thay đổi tích cực trong các hoạt động. Công ty đã và đang hoàn thiện chuyển đổi số tổng thể như: Văn phòng số; Hồ sơ điện tử; Số hóa quy trình nghiệp vụ, hệ thống báo cáo quản trị điều hành; Ứng dụng chữ ký số; Số hóa tài sản; Quản lý kho vật tư trên môi trường số... phục vụ các lĩnh vực quản trị, quản lý hoạt động SXKD, hướng đến doanh nghiệp số theo định hướng phát triển của EVN.

Riêng đối với tiến độ thực hiện kế hoạch ứng dụng số hóa tổng thể cho một nhà máy nhiệt điện than, Công ty đã trình Tờ trình số 257/TTr-TBTPC lên Tập đoàn về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng số hóa tổng thể cho một Nhà máy Nhiệt điện than (lần 3) vào ngày 21/3/2022. Ngày 08/4/2022, Công ty tiếp tục có Tờ trình số 344/TTr-TBTPC lên Tập đoàn về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng số hóa tổng thể cho một nhà máy Nhiệt điện than (thay thế Tờ trình số 257/TTr-TBTPC). Ngày 30/5/2022, Công ty đã có Báo cáo số 600/TBTPC-KT về việc hoàn thiện Đề án ứng dụng số hóa tổng thể cho một NMNĐ đốt than.

Thích ứng linh hoạt và hiệu quả, thực hiện tốt mục tiêu kép

Theo kế hoạch, tháng 7/2022 Công ty phấn đấu đạt tổng sản lượng điện kế hoạch sản xuất 286 triệu kWh, vận hành Nhà máy theo TTĐ và phương thức điều độ A0; tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 2 tổ máy.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch SXKD trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để đạt “mục tiêu kép” vừa sản xuất an toàn, vừa chống dịch hiệu quả, yêu cầu các đơn vị vận hành bố trí đủ lực lượng vận hành để vận hành an toàn, liên tục, chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện để đáp ứng yêu cầu của phương thức và đảm bảo khắc phục nhanh sự cố bất thường thiết bị.

Lực lượng vận hành phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Trong bối cảnh nhu cầu điện cho đẩy mạnh phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thời tiết nắng nóng kéo dài, kết quả SXKD của Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện cho miền Bắc, chung sức cùng EVN đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

nguồn http://tapchicongthuong.vn/