Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Quyết tâm triển khai tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 102 - CV/ĐU ngày 09/11/2020 về kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng các tập thể, cá nhân và tổng kết công tác Đảng năm 2020, ngày 15/01 Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng...

'Với phụ nữ ngành Điện, khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao!'

Khi biết chị Huệ làm trong ngành Điện và lại còn làm chuyên trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), người ta thường hỏi: “Tại sao phụ nữ lại chọn nghề này?”. Mỗi khi nghe câu hỏi ấy, chị Phạm Thị Huệ - Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội (thuộc Tổng...

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: 'Với phụ nữ ngành Điện, khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao!'

Khi biết chị Huệ làm trong ngành Điện và lại còn làm chuyên trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), người ta thường hỏi: “Tại sao phụ nữ lại chọn nghề này?”. Mỗi khi nghe câu hỏi ấy, chị Phạm Thị Huệ - Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội (thuộc Tổng...