Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 10 nghìn sáng kiến trong EVN giai đoạn 2

Thứ ba, 15/11/2022 | 05:10 GMT+7
Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 663/CĐĐVN-CSPL ngày 14/11/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

 

Mục tiêu từ nay đến thời điểm kết thúc chương trình ngày 01/9/2023, EVN sẽ có 6.000 sáng kiến, giải pháp của cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đã có trên 4.000 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động EVN đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các cấp Công đoàn tập trung quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, xác định phong trào thi đua thực hiện phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” là chủ trương đúng đắn trong giai đoạn hiện nay, thể hiện trách nhiệm của người lao động ngành Điện góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch, là hoạt động cốt lõi cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời thúc đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Công đoàn các cấp trong toàn tập đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp về truyền thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, tập trung tuyên truyền vào con người và sáng kiến cụ thể; phổ biến các sáng kiến tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ, lan tỏa ý nghĩa tích cực của phong trào thi đua trong toàn đơn vị và tập đoàn.

Các đơn vị cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ công đoàn các cấp trong việc thực hiện phong trào thi đua, tập trung khắc phục, tìm hiểu nguyên nhân hạn chế của đơn vị trong thời gian qua, nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bên cạnh đó cần quyết liệt phối hợp chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao; tạo điều kiện về mặt thời gian và có chính sách động viên, khích lệ đối với những cán bộ được phân công hỗ trợ, hướng dẫn, tổng hợp sáng kiến tại đơn vị.

Các đơn vị nghiên cứu thành lập “Tổ hỗ trợ viết sáng kiến” đối với chuyên môn để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ viết sáng kiến, lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến các cấp; Thành lập “Nhóm hỗ trợ đăng nhập sáng kiến” đối với các cấp công đoàn, hướng dẫn cập nhập sáng kiến lên phần mềm trực tuyến.

Công đoàn các cấp cũng cấn phối hợp với chuyên môn tổ chức đánh giá, tổng kết và biểu dương, khen thưởng, ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu, tạo động lực cho sự cống hiến và phát triển phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” của cơ quan, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác tổng kết, khen thưởng cấp Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra và nằm trong nhóm 3 đơn vị đứng đầu của Khối thi đua Công đoàn các tập đoàn, tổng công ty.

Tính đến ngày 11/11/2022 đã có trên 4.000 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động EVN đăng ký thành công vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đạt 41,3% kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị đã có sự chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng kiến được cập nhật, đạt và vượt kế hoạch như: Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức đã vượt chỉ tiêu kế hoạch, vượt trước gần 01 năm. 

 

 


Theo EVN