Đóng điện công trình đường dây 110 kV Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình - Tiền Hải

Thứ hai, 19/8/2019 | 14:43 GMT+7
Vừa qua, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện (Tổng công ty Điện lực miền Bắc) tổ chức nghiệm thu đóng điện dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110 kV Tiền Hải và đường dây 110 kV Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình - Tiền Hải.

Công trình lắp đặt MBA T2 Trạm 110 kV Tiền Hải và đường dây 110 kV Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình – Tiền Hải được khởi công từ tháng 12/2018, với tổng mức đầu tư 203,6 tỷ đồng.

Trong đó, MBA T2 có công suất 63.000 kVA, TBA 110 kV Tiền Hải cũng được mở rộng theo tiêu chí không người trực. Đối với đường dây 110 kV Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình - Tiền Hải có quy mô xây dựng mới 17 km đường dây từ TBA 220 kV Thái Thụy đến TBA 110 kV Tiền Hải và các hạng mục đồng bộ.

Công trình đi vào vận hành đáp ứng nhu cầu điện của huyện Tiền Hải, đồng thời hỗ trợ cho các huyện Kiến Xương, Thái Thụy. 

Đây cũng là công trình được gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc.