Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty dịch vụ sửa chữa

Thứ hai, 12/7/2021 | 03:10 GMT+7
Hiện nay, toàn Tập đoàn có 5 công ty dịch vụ sửa chữa trực thuộc các tổng công ty điện lực và 1 công ty dịch vụ sửa chữa thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Sau khi vượt qua những khó khăn do mới thành lập, vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty này trong giai đoạn phát triển tiếp theo là nội dung được EVN quan tâm chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức & Nhân sự EVN, sau thời gian hoạt động, các công ty dịch vụ đã vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự EVN (đứng) đang báo cáo hoạt động của các công ty dịch vụ sửa chữa thuộc các tổng công ty điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại cuộc họp ngày 12/7.

Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia bắt đầu hoạt động từ năm 2017, với mục tiêu chuyên môn hóa trong khâu dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, tách bạch với công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Sự ra đời của công ty này còn nhằm tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động.

Sau thời gian hoạt động, NPTS đã từng bước củng cố hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thông qua việc thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ, NPTS đã kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng của các thiết bị đang vận hành trên lưới điện của các công ty truyền tải điện, làm cơ sở để các đơn vị đưa ra quyết định về việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. NPTS cũng thực hiện tốt công tác xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, thi công hoàn thành và đóng điện các dự án theo chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Đối với khối tổng công ty điện lực, các công ty dịch vụ điện lực trực thuộc có thời gian hoạt động đến nay là 2 - 4 năm. Theo đánh giá chung, các hoạt động dịch vụ được triển khai liên tục, không làm gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại các công ty điện lực, nổi bật là các công ty dịch vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và TP. Hồ Chí Minh.

Việc hình thành các công ty dịch vụ điện lực đã cơ bản tách bạch và chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ điện lực so với trước đây, đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động. 

Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy các công ty dịch vụ cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Với NPTS, số lượng CBCNV tại các phòng chức năng còn thiếu, khối lượng công việc được giao lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất được giao; chưa có cơ chế đặc thù nhằm thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao...

Đối với một số công ty dịch vụ điện lực, lực lượng lao động có tuổi bình quân cao (trên 40 tuổi), bậc nghề cao nhưng năng suất lao động khi làm công tác thi công xây lắp còn thấp; công tác phối hợp giữa công ty dịch vụ điện lực và công ty điện lực trong quá trình thực hiện công tác Hotline nhiều khi vẫn còn chậm, do việc phối hợp điều động thiết bị, nhân lực giữa 2 đơn vị.

Chỉ đạo tại buổi họp đánh giá tình hình hoạt động của các công ty dịch vụ này, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN yêu cầu các Ban chuyên môn của Tập đoàn đánh giá cụ thể hiệu quả từng lĩnh vực hoạt động của mỗi công ty dịch vụ, làm định hướng về các bước phát triển trong giai đoạn tới. Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu các tổng công ty nghiên cứu kĩ, quyết định mô hình, hướng đi của công ty dịch vụ trực thuộc sao cho phù hợp và hiệu quả nhất, theo đúng định hướng ban đầu mà EVN đưa ra. 


Theo EVN