Video giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Thứ ba, 10/12/2019 | 14:14 GMT+7