Tự động hóa lưới điện phân phối để cung cấp điện tốt nhất cho khách hàng

Đó là nhấn mạnh của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - ông Trần Đình Nhân tại Hội thảo Tự động hóa lưới điện phân phối, diễn ra ngày 9/3 tại TP. Đà Nẵng. Hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức nhằm trao đổi công tác triển khai trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực và...

EVN chuyển đổi số: Nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ khách hàng tốt hơn

Triển khai “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ, EVN đã thể hiện rõ vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước, chủ động chuyển đổi tư duy, chuyển đổi cách làm, tận dụng sức mạnh của công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ khách...