Người dân, doanh nghiệp đánh giá dịch vụ EVN cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như thế nào?

Mức độ hài lòng, Tiến độ giải quyết, Dịch vụ công trực tuyến là 3 tiêu chí Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng đầu trong tổng số 5 tiêu chí đánh giá 21 bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Kết quả ghi nhận theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng người dân, doanh nghiệp...

Khai mạc Hội nghị Người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2023

255 đại biểu đại diện cho trên 100.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự Hội nghị Người lao động EVN năm 2023 diễn ra chiều 22/9 tại Hà Nội. Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cùng chủ trì hội nghị.