Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Quyết tâm triển khai tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 102 - CV/ĐU ngày 09/11/2020 về kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng các tập thể, cá nhân và tổng kết công tác Đảng năm 2020, ngày 15/01 Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng...

Các Công ty Điện lực phía Bắc chủ động biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động “kích hoạt” các giải pháp nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; vừa phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV.