Thư viện ảnh

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Cập nhật ngày 27-12-2019