Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thứ năm, 10/8/2023 | 13:39 GMT+7
Ngày 21-10-2022, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình yêu cầu các chi ủy, chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn Công ty, BTV Đoàn Thanh niên Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Các chi ủy, chi bộ trực thuộc, BCH Công đoàn Công ty, BTV Đoàn Thanh Công ty căn cứ vào Chỉ thị 17 (đã được đăng tải trên website Tập đoàn, website Công ty và phần phụ lục của Công văn) để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp (lưu ý phổ biến, tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ và tổ chức đoàn thể, trên trang thông tin điện tử Công ty), nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên, người lao động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh phong trào phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; lên án, không sử dụng các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xem toàn văn Chỉ thị 

Phòng HCLĐ