Chuyển đổi số

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức thành công chương trình đào tạo nhận thức về Chuyển đổi số

Thứ bảy, 10/7/2021 | 16:19 GMT+7
Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức thành công chương trình đào tạo nhận thức về Chuyển đổi số.

Việt Nam đã và đang nắm bắt xu hướng chuyển đổi số (CĐS) của thế giới, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 và Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điều này cho thấy sự thay đổi mạnh về nhận thức của Đảng, Chính phủ đối với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0 và CĐS.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng và ban hành Nghị quyết 473/NQ-HĐTV ngày 5/11/2018 và Quyết định số 290/QĐ-EVN ngày 6/11/2018 triển khai ứng dụng thành tựu KHCN của cuộc CMCN 4.0; EVN đã gặp gỡ, tổ chức các cuộc hội thảo với các đơn vị, chuyên gia, tư vấn đầu ngành về chuyển đổi số, tham khảo, học tập và xác định hướng đi phù hợp, hiệu quả để áp dụng cho Tập đoàn.

Quyết định số 63/QĐ-HĐTV ngày 08/4/2020 đã giao 30 nhiệm vụ ứng dụng thành tựu KHCN của cuộc CMCN 4.0 cho 13 đơn vị là các Tổng Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện.

Giảng viên Đỗ Mạnh Cường – chuyên đề “Sự cần thiết, lộ trình và các công nghệ trong Nhà máy Điện.

Với thực tế về chuyển đổi số trong đơn vị sản xuất điện. Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức cho CBCNV Công ty tham gia chương trình đào tạo nhận thức về Chuyển đổi số (CĐS) trong thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 08/7/2021, được truyền đạt bởi các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức truyền thông số.

          Chương trình đào tạo với một số nội dung về: 1. Tổng quan về CĐS, chuyển đổi nhận thức; Xu hướng và thực trạng; Khung CĐS tổng quát; CĐS khác gì số hóa. Vì sao phải CĐS. 2. Sự cần thiết, phạm vi và nguyên tắc CĐS, quá trình CĐS của doanh nghiệp phụ thuộc vào điều kiện và chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp và không có mẫu chung cho CĐS, mỗi doanh nghiệp phải lựa chọn con đường riêng của mình phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình để tiến hành CĐS.

Các học viên lớp 2 khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi số

Chương trình đã truyền tải cho CBCNV nhận thức rõ hơn về CĐS trong doanh nghiệp, giúp CBCNV chuyển đổi nhận thức về các kỹ năng giúp họ hiểu và truyền lại cho những người còn hoài nghi thay đổi nhận thức của mình. Thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài, ứng dụng CMCN 4.0, chuyển đổi số quy mô nhỏ để truyền thông lại cho những người chưa chuyển đổi nhận thức, giúp họ có thêm niềm tin trong khi quá trình CĐS đang diễn ra liên tục và kéo dài.

Truyền thông trong chuyển đổi nhận thức về công tác CĐS. Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến Công ty, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Khóa đào tạo CĐS được tổ chức đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho CBCNV về triển khai thực hiện CĐS, tạo sự đồng thuận để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trong Công ty thời gian tới.

Quốc Thịnh- Phòng HCLĐ