Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thứ ba, 14/1/2020 | 10:00 GMT+7
Sáng ngày 10/01/2020, Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – UV Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Tạ Ngọc Linh – Phó Bí thư Đảng ủy – Thay mặt BCH Đảng ủy thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo báo cáo, năm 2019 công tác lãnh đạo, điều hành của BCH Đảng bộ Công ty đã có sự tập trung, thống nhất cao, bám sát nhiệm vụ của ngành, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Đồng chí Tạ Ngọc Linh – Phó Bí thư Đảng ủy; thông qua báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng uỷ quan tâm. Các mục tiêu xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được giữ vững và phát huy, không có chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới được tiến hành thường xuyên. Năm 2019 xét và chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên dự bị. Các chi bộ trực thuộc sinh hoạt Đảng đều đặn, đầy đủ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, nội dung khá phong phú, gắn kết công tác tư tưởng, xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của đảng viên. Năm qua, Đảng bộ Công ty đã có 1/6 chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh tiêu biểu", 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm 2015-2019, 65 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa vi phạm của đảng viên góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình chung của toàn Đảng bộ; Công tác lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan được coi trọng.  

Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham luận đóng góp với các nội dung Chi bộ lãnh đạo việc học tập và triển khai Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII"; chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, giáo dục đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu cải cách hành chính; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN biểu dương và đánh giá cao những kết quả thực hiện năm 2019 mà Công ty đã đạt được, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo các chi bộ chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đến từng đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tập trung giữ gìn đoàn kết nội bộ xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức thành công Đại hội Đảng Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Trung Kiên trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn. Đảng ủy sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch công tác triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; tổ chức thành công Đại hội Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.​​/.