83 kỹ sư trong EVN được công nhận là Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2023

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Hội Điện lực Việt Nam, Hội đồng Đăng bạ kỹ sư ASEAN tổ chức Lễ vinh danh và trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm 2023 cho 87 kỹ sư, trong đó có 83 kỹ sư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024

Chiều 8/7/2024, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 3 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 để đánh giá tình hình, kết quả đạt được và xác định các nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng...

Nỗ lực triển khai Đề án 06 đã mang đến lợi ích cho cả EVN và khách hàng

Liên tục từ năm 2022 đến nay, EVN đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), mang lại lợi ích...