Công ty Nhiệt điện Thái Bình: Thích ứng an toàn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thứ năm, 13/1/2022 | 17:00 GMT+7
Chiều ngày 11/01/2022 Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và Hội nghị Người Lao động năm 2022.

Ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ông Tạ Trung Kiên cho biết: Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói chung và Công ty Nhiệt điện Thái Bình nói riêng khi dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp khó lường.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo, người lao động, sự chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả của Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện an toàn linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa sản xuất điện đáp ứng yêu cầu của hệ thống và sự phát triển kinh tế xã hội.

Ông Trần Hữu Học – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022

Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 do Ông Trần Hữu Học - Phó Giám đốc trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện, công việc có ý nghĩa quan trọng, cùng với nhiệm vụ SXKD-ĐTXD thì đây cũng là năm đầu tiên Công ty thực hiện công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 1 và các hạng mục dùng chung.

Diễn biến tiếp tục phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các mặt về SXKD, công tác sửa chữa bảo dưỡng cũng như đời sống của người lao động. Song với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Lãnh đạo, CBCNV trong Công ty, sự phối hợp với các đơn vị sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như:

Sản lượng điện năm 2021 đạt 3.655,5 triệu kWh vượt 102% so với kế hoạch, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt là công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 1 đã hoàn thành trước thời hạn; đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.... những kết quả đã đạt được đã góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, giữ vững vai trò đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, HĐLĐ, các nội quy, quy chế năm 2021

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn, Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, HĐLĐ, các nội quy, quy chế và báo cáo tài chính Công đoàn năm 2021; Báo cáo Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020-2021; báo cáo Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương lớn của Chính phủ, của EVN, Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn ĐLVN, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, NLĐ, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao nhận thức, tính chủ động trong triển khai hoạt động công đoàn trước yêu cầu trong công tác ngày càng cao của chuyên môn, để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao hàng năm, đảm bảo việc làm, thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN đánh giá năm 2021 trong những kết quả, thành tựu đạt được của EVN, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Lãnh đạo EVN còn có sự nỗ lực, đóng góp, cống hiến của toàn thể CBCNV toàn EVN, trong đó có CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Phát huy thành tích đã đạt được của năm 2021, Công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn nâng cao hiệu quả vận hành, năng suất lao động để đảm bảo các tổ máy phát điện ở trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện khi có yêu cầu, tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” và hoàn thiện đề án, triển khai chương trình chuyển đổi số trong Nhà máy Nhiệt điện đốt than.

Những nỗ lực đã được ghi nhận với các Quyết định khen thưởng của Lãnh đạo Tập đoàn Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam đối với các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 thuộc Công ty đã được công bố và trao tặng.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2021

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn Công ty cũng đã ghi nhận và khen thưởng cho các tập thể cá nhân Công ty đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Công ty trao giấy khen các tập thể và cá nhân Công ty đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn (2021-2025) theo Nghị quyết 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2022

Mạnh Hùng- Tapchicongthuong.vn