Thư cảm ơn

Thứ sáu, 24/12/2021 | 09:00 GMT+7
Nhân dịp Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 08 ngày so với Kế hoạch năm 2021. Giám đốc thay mặt Đảng ủy, BCH Công đoàn, Lãnh đạo Công ty gửi thư cảm ơn toàn thể CBCNV đã đoàn kết và nỗ lực, thực hiện phòng chống dịch "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả đảm bảo sản xuất ổn định, liên tục".