Công ty Nhiệt điện Thái Bình thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Thứ hai, 24/10/2022 | 15:43 GMT+7
Chiều 24/10, Huyện ủy Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Huyện ủy đã luôn quán triệt đầy đủ các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI; nhận thức rõ được nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn Huyện.

Nổi bật là có tư duy mới và đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên một bước, toàn diện hơn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức hội nghị đã công bố và trao giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự Huyện cho các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết.

Đ/c Đỗ Thành Tài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình (đứng thứ 3 từ trái vào)

cũng các tập thể và cá nhân Huyện Thái Thụy nhận giấy khen tại Hội nghị

Phòng HC&LĐ