Công tác phòng chống dịch bênh

Công ty Nhiệt điện Thái Bình tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ tư, 14/7/2021 | 11:13 GMT+7
Từ đầu năm đến nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty đã chủ động phòng, chống dịch bệnh đảm bảo ổn định tâm lý CBCNV, ổn định sản xuất điện phục vụ nhân dân, đáp ứng phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc Gia.

Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước và tỉnh Thái Bình thời gian qua, Công ty đã kích hoạt trở lại lần 3 hệ thống kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Công ty chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế ngay từ cổng vào đối với CBCNV trong Công ty và người ngoài đến liên hệ làm việc ngay từ đầu năm.

Ngày 10/7/2021 tiếp tục triển khai công tác sinh hoạt tập trung đối với lực lượng lao động chủ chốt là 50 người gồm các đối tượng: Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính điện, Lò trưởng Máy trưởng. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt lực lượng vận hành còn lại, lực lượng lao động gián tiếp không thuộc diện sinh hoạt tập trung sau ca sản xuất và sau giờ làm việc, thực hiện nghiêm cam kết phòng chống dịch tại nhà, thực hiện triệt để 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, không ra ngoài (trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp CBCNV có biểu hiện sốt, ho, khó thở, … phải thông báo cho lãnh đạo đơn vị để bố trí cho nghỉ làm và phải xác định bằng xét nghiệm PCR.

Cấp phát đồ dùng cá nhân cho lực lượng chủ trốt cách ly sinh hoạt tập trung tại Công ty

Công ty cũng đã tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể CBCNV thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo Bộ Y tế, EVN và Công ty đã quy định. Yêu cầu các đơn vị trong Công ty chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công trong Phương án thực hiện ở tập trung sau ca sản xuất đối với lực lượng vận hành chủ chốt và phương án làm việc từ xa để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Ông Tạ Tất Thắng - quản đốc Phân xưởng Nhiên Liệu cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch đối với sự phát triển của Công ty, thời gian qua, Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, ngành chức năng, nhất là yêu cầu CBCVN thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ giám sát phòng, chống dịch để kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở kịp thời người lao động trong quá trình làm việc.

Ngày 14/7 Công ty đã phối hợp với Bệnh viên Đa khoa Tư nhân Hoàng An tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-Cov-2 cho lực lượng vận hành chủ chốt gồm 50 người. Kết quả đều âm tính với SARS-Cov-2.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-Cov-2 tại Phòng y tế Công ty

Theo Ông Đỗ Thành Tài - Phó Giám đốc Công ty: Qua kiểm tra, nhìn chung công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các đơn vị trong Công ty chấp hành tốt, đã tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, quản lý chặt chẽ người lao động; bố trí lao động hợp lý; Công tác vệ sinh công nghiệp thường xuyên, an toàn lao động thực hiện tốt,... Nhờ chủ động các biện pháp phòng, chống dịch giúp Công ty bảo đảm ổn định sản xuất, sản lượng điện sản xuất được 2.097,4 triệu kWh đạt 104,3% kế hoạch 6 tháng và đạt 58,57% kế hoạch cả năm 2021. Công ty và CBCNV đã đề cao công tác phòng, chống dịch, bởi ngoài mục tiêu bảo vệ con người, bảo vệ sản xuất, thì việc làm tốt công tác này còn đóng góp chung cho nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của toàn huyện Thái Thụy và tỉnh Thái Bình.

Quang cảnh Công ty tháng 7 năm 2021

Quốc Thịnh- Phòng HCLĐ