Công tác phòng chống dịch bênh

Hướng dẫn quản lý người đến về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng chống dịch Covid-19

Thứ tư, 28/7/2021 | 16:00 GMT+7
Kính gửi toàn thể cán bộ, nhân dân, các Sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; BCĐ phòng chống dịch các huyện, thành phố, các Chốt Liên ngành kiểm soáy dịch COVID - 19, các đơn vị y tế trong tỉnh: Hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng chống dịch COVID - 19.