Chuyển đổi số

EVN ban hành Sổ tay chuyển đổi số - phiên bản 1

Thứ sáu, 6/8/2021 | 05:06 GMT+7
Cung cấp những thông tin cơ bản về chuyển đổi số đến toàn thể CBCNV, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xây dựng và phát hành Sổ tay chuyển đổi số - phiên bản 1.

 

Phiên bản đầu tiên của cuốn sổ tay có 2 phần, với tổng số 16 nội dung được soạn thảo ngắn gọn, xúc tích, với tiêu chí dễ đọc, dễ hiểu cho mọi CBCNV EVN.

Trong đó, phần thứ I: Kiến thức chung về chuyển đổi số, gồm 8 nội dung khái niệm, định nghĩa về: số hóa, tin học hoá, tin học hóa doanh nghiệp (số hóa qui trình), chuyển đổi số, các cấp độ chuyển đổi số, môi trường số, sự khác nhau giữa tin học hoá doanh nghiệp và chuyển đổi số, các bước cơ bản của chuyển đổi số.

Phần thứ II của cuốn sổ tay cũng có 8 nội dung, tập trung vào các nội dung chuyển đổi số trong EVN. CBCNV EVN sẽ tìm được lời giải cho những câu hỏi: chuyển đổi số của EVN là gì, trong lĩnh vực nào,...? Đồng thời, hiểu rõ về các giai đoạn chuyển đổi số, chỉ tiêu thực hiện, cũng như cách thức tổ chức đào tạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong EVN.

Sổ tay chuyển đổi số được EVN ban hành dưới 3 định dạng tài liệu điện tử: Sổ tay điện tử định dạng html; Sổ tay điện tử định dạng PDF; Sổ tay điện tử có bổ sung hình ảnh minh họa thông tin theo hình thức infographic.

CBCNV EVN có thể truy cập đường dẫn kết nối đến Sổ tay điện tử:

https://portal.evn.com.vn/chuyendoiso/SotayCDS/main.aspx

Tiếp theo phiên bản 1, Sổ tay chuyển đổi số sẽ được Tập đoàn thường xuyên cập nhật, làm giàu thông tin và hoàn chỉnh trong suốt quá trình thực hiện Đề án Chuyển đổi số.

 

 


Theo EVN