Thư viện ảnh

Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2x300 MW

Cập nhật ngày 27-12-2019