Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ 'Xây dựng bài giảng E-learning của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam'

Thứ sáu, 13/11/2020 | 10:27 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tập đoàn kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của Quý Công ty cho Tập đoàn về việc “Xây dựng bài giảng E-learning của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo trong các file đính kèm.

1. Thư mời quan tâm cung cấp dịch xem Tại đây

2. Mẫu bản chào giá xem Tại đây


Theo EVN